eqidetox®

Detoxifiantul celular perfect

EQIDETOX activează enzimele de faza II ale proceselor metabolice hepatice.

eqidetox-produs

 

Pentru noi, cercetarea a constituit dintotdeauna un element esenţial pentru evoluţia noastră în calitate de companie şi a reprezentat, încă de la bun început, o prioritate. În consecinţă, astăzi, după 10 ani de muncă asiduă, putem lansa un nou produs, rezultatul a numeroase investigaţii.

Vă prezentăm EQIDETOX, DETOXIFIANTUL CELULAR PERFECT. Conţine Lepidium latifolium şi, în urma multiplelor studii efectuate asupra proprietăţilor sale, am avut ocazia nu numai să stabilim cu o mai mare precizie rolul său în compoziţia substanţelor active (rol nu foarte bine cunoscut până în prezent), ci şi să DESCOPERIM ŞI SĂ VERIFICĂM faptul că, printre acţiunile sale, se numără şi O EXTRAORDINARĂ CAPACITATE DE DEXOFIERE CELULARĂ, ceea ce îl face atât de benefic pentru sănătate (inclusiv în reducerea riscului de dezvoltare a unor procese degenerative în organism).

 

INTRODUCERE

EQIDETOX – DETOXIFIANTUL CELULAR PERFECT, REZULTAT ÎN URMA ANILOR DE CERCETĂRI

BIOTRANSFORMAREA-CUM FUNCŢIONEAZĂ DETOXIFIEREA CELULARĂ?

EQIDETOX – PRODROG

UN REZUMAT AL STUDIULUI – CUM A APĂRUT EQIDETOX

EQIDETOX COMPOZITIE - INGREDIENTE

CARACTERISTICILE EQIDETOX

CÂND ESTE RECOMANDAT EQIDETOX

MOD DE ADMINISTRARE

 

INTRODUCERE

Încă din secolul al XIX-lea, biologul, doctorul şi fiziologul francez, Claude Bernard, postulase faptul că bolile nu sunt cauzate, în realitate, de agenţi patogeni (bacterii, virusuri etc.), ci de starea precară a reţelei interne de apărare a organsimului, adică „teritoriul” din corpul nostru care îşi pierde capacitatea de a se mai apăra de inamici. Igieniştii afirmă faptul că sus-menţionaţii agenţi patogeni nu pot trăi decât într-un „teritoriu toxemic sau, cu alte cuvinte, murdar”. Termenul de „teritoriu” se referă la celulă şi la spaţiul extracelular prin care nutrienţii şi produsele toxice exogene penetrează celula şi prin care celula elimină deşeurile endogene. În funcţie de starea în care se află acest „teritoriu”, precum şi de alţi factori, o persoană poate fi mai mult sau mai puţin sănătoasă, din moment ce agenţii patogeni nu se dezvoltă decât atunci când se produce un dezechilibru la nivelul mediului intern al organsimului, dezechilibru care să permită dezvoltarea acestor agenţi patogeni. Astfel se explică de ce virusurile, spre exemplu, îi afectează pe unii, iar pe alţii, nu. Virusul nu va prolifera decât în interiorul unui organism care nu se poate apăra, al cărui „teritoriu”, cu alte cuvinte, este, indiferent de cauză, slăbit sau „murdar”. Prin aceste afirmaţii, Claude Bernard a intrat în contradicţie cu un alt savant contemporant, Louis Pasteur, care se situa pe poziţia opusă. După ani de dezbateri, pe patul de moarte, Pasteur a admis veridicitatea lucrării lui Claude Benard, afirmând că acesta avea, într-adevăr, dreptate. „Agentul sau microbul nu reprezintă nimic, în vreme ce teritoriul e totul.” Pasteur a fost unul dintre principalii cercetători care au postulat teoria agenţilor patogeni, conform careia aceştia reprezintă cauza simptomelor denumite, în mod eronat, boli. Pasteur a creat, de asemenea, vaccinul împotriva antraxului şi rabiei, iar ideile lui au contribuit la dezvoltarea ulterioară a antibioticelor. Pe scurt: dacă menţinem teritoriul curat, agenţii patogeni nu se pot dezvolta şi, astfel, sănătatea noastră nu va avea de suferit şi nu va manifesta niciun simptom din care să reiasă proliferarea microbilor. Pe cale de consecinţă, sistemul nostru imunitar va rămâne puternic, iar stimularea lui nu va mai constitui o necesitate atât de imperioasă.

Celulele sunt permanent expuse la ceea ce cunoaştem sub denumirea de toxine endogene (substanţe produse de însuşi metabolismul celulei) şi toxine exogene (care provin din mâncarea pe care o consumăm, din aerul pe care-l respirăm, din medicamente, sunt cauzate de stres, de deprinderi şi obiceiuri toxice etc). În condiţii normale, un organism sănătos este pregătit să menţină sub control şi să elimine un anumit nivel de toxine, nivel ce variază de la individ la individ şi pe care igieniştii îl numesc „pragul de toleranţă toxemică”. Ce se întâmplă, însă, atunci când capacitatea de excreţie a organelor emunctoare scade (a ficatului, rinichilor, intestinelor, plămânilor, pielii, a sistemului limfatic etc), iar „pragul de toleranţă toxemică” este depăşit? Ei bine, aceste toxine se acumulează, pur şi simplu, în organism şi îi ameninţă echilibrul funcţional.

Toxicitatea intracelulară reprezintă una din cauzele principale ale alterării celulei. Pe măsură ce moleculele toxice se acumulează în interiorul celulei, acestea îi vor împiedica funcţionarea şi vor determina apariţia anumitor dezechilibre fiziologice. Această „otrăvire” progresivă şi de lungă durată a  celulei poate duce, în cele din urmă, la modificări la nivelul ADN-ului din nucleu. Aceste modificări constituie premisele unor anomalii ce duc, mai apoi, la îmbolnăvire şi la îmbătrânirea prematură a organismului, proces care se reflectă în numărul de afecţiuni cronice şi autoimune cu care se confruntă  societatea modernă.

 

EQIDETOX – DETOXIFIANTUL CELULAR PERFECT, REZULTAT ÎN URMA ANILOR DE CERCETĂRI


Cercetările ştiinţifice au demonstrat şi au ilustrat faptul că anumite molecule produse în metabolismul unor componente ale plantei Lepidium latifolium au activitate biologică (alil-izotiocianat şi 1-ciano-2,3-epitiopropan, sau CETP) şi că prezintă importante beneficii şi aplicaţii pentru sănătate. S-a descoperit, de asemenea, şi faptul că aceste molecule constituie nişte catalizatori puternici ai proceselor de detoxifiere în cazul unor substanţe extrem de toxice, graţie proprietăţii lor de a stimula enzimele din faza II de detoxifiere, cum ar fi quinon-reductaza, glutation-S-trasnferaza şi glucuronozil-transferaza, care modifică structura moleculei toxicei şi o fac mai solubilă în apă, facilitând, astfel, eliminarea ei din organism. Avem, astfel, de-a face cu o strategie forte pentru a neutraliza, pe lângă substanţele chimice cu potenţial toxic, şi radicalii liberi reposnsabili de alterarea şi îmbătrânirea celulei, mai înainte ca toate acestea să afecteze ADN-ul şi să determine apariţia a numeroase boli degenerative şi a multor alte efecte dăunatoare organismului. Departamentul nostru de Cercetare, Dezvoltare și Inovație (R&D&I) investighează de 10 ani potenţialul efect benefic al plantei Lepidium latifolium asupra a diferite tipuri de celule canceroase. Pe cale de consecinţă, cercetătorii noştri au început să caute, prin diverse metode, o explicaţie privind mecanismul care îi permite plantei Lepidium latifolium să-şi exercite acţiunea benefică, având în vedere faptul că, până la momentul respectiv, compoziţia chimică a acestei plante era puţin cunoscută.

După cum s-a demonstrat, organismul nostru este expus constant unei ample varietaţi de substanţe, atât de natură exogenă (xenobiotice, medicamente, radiaţie, mâncare etc.), cât şi endogenă, cele endogene derivând din însuşi metabolismul nostru celular (amoniac, uree, acid uric, bilirubină etc), substanţe ce se pot acumula la nivelul ţesuturilor şi pot tulbura buna lor funcţionare.

Marea majoritate a substanţelor toxice au trei caracteristici: sunt liposolubile (penetrează, cu uşurinţă, membranele celulare), nu sunt polare (nu sunt solubile în apă) şi se reabsorb la nivelul tubulului renal (se reîntorc în sânge şi nu sunt eliminate prin urină), astfel încât pot rămâne vreme îndelungată în organism.

Pentru a reduce posiblitatea ca o substanţă să producă o reacţie toxică în organism, putem face două lucruri: să reducem cantitatea de substanţă care ajunge la nivelul ţesuturilor în forma sa activă şi să reducem intervalul de timp în care o astfel de substanţă rămâne în contact cu ţesutul. Aceste efecte pot fi obţinute prin reducerea capacităţii de difuzie a substanţei şi prin creşterea ratei ei de elimiare (acestea sunt efectele EQIDETOX).

 

BIOTRANSFORMAREA - CUM FUNCŢIONEAZĂ DETOXIFIEREA CELULARĂ

Unul dintre cele mai importante mecanisme prin care organismul se apără şi împiedică degenerarea tisulara (substanţele toxice să-i aducă daune) este BIOTRANSFORMAREA. Biotransformarea reprezintă suita de reacţii chimice care se produc la nivelul celulelor ce alcătuiesc ţesuturile pentru a transforma substanţele toxice în substanţe cu polaritate sporită (aceasta reducându-le rata de difuzie) şi, deci, solubile în apă, pentru a facilita eliminarea lor prin urină şi prin bilă. Mecanismul este utilizat pentru a metaboliza atât substanţe exogene, cât şi endogene şi se desfăşoară preponderent în ficat, dar şi în alte ţesuturi şi organe, cum ar fi sângele, rinichiul plămânul şi placenta.

Procesul de biotransformare începe din clipa când substanţa toxică permează celula şi este transportată prin reacţiile de faza I şi II. În reacţiile de faza I, moleculele toxice sunt modificate aşa încât enzimele din faza II să poată acţiona pentru a le transforma în substanţe mai solubile în apă, care pot fi eliminate uşor de organism.

 • Reacţiile din Faza I: reprezintă suita de reacţii chimice (oxidare, reducţie, hidroliză etc) desfăşurate de enzimele amino-oxigenază şi de citocromele P-450, prezente, în mod normal, în organism în cantităţi suficiente astfel încât să poată fi modificată structura chimică a moleculei toxice (introducând noi grupuri funcţionale), fapt ce poate face ca noua substanţă să fie mai puţin dăunătoare decât cea iniţială, sau, dimpotrivă, ca noua substanţă să fie încă şi mai toxică (bioactivare). În plus, în timpul proceselor de oxidare desfăşurate de citocromul P-450, poate fi generată o serie de radicali liberi ce pot altera celula. Dacă aceşti radicali liberi sau alţi metaboliţi intermediari mai toxici se acumulează în celule, pot aduce daune care să afecteze nu doar funcţia celulară, ci şi ADN-ul celulei. Din toate motivele enumerate mai sus, ceea ce ne dorim este să stimulăm reacţiile din Faza II.
 • Reacţiile din Faza II: reprezintă reacţii de conjugare prin care moleculele generate în Faza I se combină cu anumite substanţe endogene (acid glucuronic, sulfat, glutationă etc) pentru a le reduce difuzia la nivelul membranei celulare şi pentru a spori şi mai mult solubilitatea în apă a compuşilor, facilitând, astfel, eliminarea lor prin urină şi bilă. Enzimele reponsabile pentru aceste reacţii sunt, în principal, quinon-reductaza, glutationa-S-transferază şi glucuronosil-transferaza. Aceste enzime au, de asemenea, un semnificativ efect antioxidant indirect, împiedicând radicalii liberi să altereze celula.

EQIDETOX, DETOXIFIANTUL CELULAR PERFECT acţionează efectiv la acest nivel, stimulând enzimele din Faza II şi determinând, printre altele, două efecte profund benefice:

 • Declanşează şi catalizează reacţiile prin care substanţele toxice devin mai solubile în apă, facilitându-le eliminarea şi evitând, astfel, acumularea acestor substanţe în celule.
 • Stimulează blocarea şi neutralizarea radicalilor liberi şi împiedică formarea lor (acţiune antioxidantă indirectă). De asemenea, potenţează acţiunea altor antioxidanţi şi îi regenerează.
 

EQIDETOX – DETOXIFIANTUL CELULAR PERFECT, REZULTAT ÎN URMA ANILOR DE CERCETĂRI

Abia de curând şi în urma unor studii îndelungate am putut confirma proprietatea de detoxifiant celular a cruciferului Lepidium latifolium. Pentru a putea extrage această concluzie, planta a fost supusă unui regim de creştere special, pornind de la plante cultivate ecologic şi biodinamic, în condiţii extrem de dificile, la 1200 de metri deasupra nivelului mării, cu un ciclu de viaţă foarte scurt, astfel încât varietatea Soria (a cărei viaţă durează 4-5 luni) să obţină, în acest proces de cultivare, o cât mai mare concentraţie de principii active, urmând să fie utilizate numai frunzele tinere, cu mai puţin de o lună de la apariţie. Am obţinut, astfel, o materie primă de o calitate excepţională.

Până acum, aceasta plantă era cunoscută, în principal, pentru efectul ei diuretic (Navarro E et al, 1994), pentru proprietatea ei de a dizolva pietrele din tractul urinar, precum şi pentru utilizarea ei în tratarea hiperplaziei prostatice (Martinez Caballero S et al, 2004).

Conform celor mai recente dintre cercetările noastre, au fost identificate noi şi importante acţiuni ale ANUMITOR PRINCIPII ACTIVE din planta Lepidium latifolium, bazate pe descoperirea efectuată de departamentul nostru R&D&I, a unor molecule noi, necunoscute până în prezent, pe care planta le conţine, molecule precum C16H23NO9 , C17H25NO9 şi altele, care nu au primit încă denumiri întrucât structura lor moleculară nu a fost, deocamdată, determinată complet.

Compania noastra deţine o TEHNOLOGIE FOARTE AVANSATĂ care ne permite să contribuim în mod semnificativ şi eficient la cea mai bună cunoaştere şi răspândire a beneficiilor plantelor medicinale.

Uzăm de tehnici precum HPLC-DAD (cromatografie lichidă la presiune mare cu detector cu diodă) pentru a confirma prezenţa compuşilor, după cum se menţionează şi în bibliografie, şi pentru a realiza cuantificări pur şi simplu prin compararea semnalului mostrei noastre şi structura pură pe care dorim s-o cuantificăm. Dar, pentru a descoperi noi compuşi, sau compuşi cu structuri necunoscute, ne este necesară o tehnică mai avansată, precum HPLC-MS/MS (cromatografie lichidă la presiune mare, cuplată la un spectometru de masă) care să ne permită să determinăm masa moleculară exactă a compusului necunoscut.

Astfel, software-ul acestui aparat generează o multitudine de combinaţii, adunand masele atomilor simpli din univers (carbon (C), azot (N), oxigen (O), hidrogen (H) etc.) pentru a genera o combinaţie a cărei sumă de mase atomice coincide perfect cu masa moleculară a compusului necunoscut. În acest fel, echipa noastră R&D&I poate aprofunda cunoştinţele despre plante medicinale (în cazul de faţă, Lepidium latifolium) şi îi pot identifica moleculele, necunoscute anterior.

După numeroase încercări, dintre care le vom descrie pe cele mai semnificative, prin care laboratorul nostru a căutat să localizeze componentele chimice răspunzătoare pentru acţiunea de detoxifiere celulară a Lepidium latifolium, echipa de cercetători a reuşit să desluşească o parte dintre ele. Lepidium latifolium este bogat, mai cu seamă, într-o glucozinolată numită sinigrină, care, în sine, nu are acţiune detoxifiantă, dar atunci când este degradată de o enzimă care se găseşte în aceeaşi plantă, mirosinaza, sau tioglucozida glucohidrolază, (Prakash D and Gupta C, 2012; Zhou C, Tokuhisa JG et al, 2012; Bones AM and Rossiter JT, 2006; Holst B and Williamson G, 2004), enzimă prezentă, de asemenea, în flora noastră intestinală (Fahey JW, Wehage SL et al, 2012; Rouzaud G, Young SA et al, 2004; Krul C, Humblot C et al, 2002; Getahun SM and Chung, 1999; Shapiro TA, Fahey JW et al, 1998), se formează molecule care au proprietăţi detoxifiante, în special alil-izotiocianat şi o altă moleculă, şi mai activă: 1-ciano-2,3-eptiopropan (CETP).

Molecula cu activitate mai intensă este CETP , dar această moleculă nu se regăseşte în structura chimică a plantei. Derivă din degradarea spontană a sinigrinei (prezentă în Lepidium latifolium) şi apare când planta este atacată de acţiunea enzimelor sau când se află deja în sistemul nostru digestiv şi suferă acelaşi fenomen descris mai sus. În condiţii normale, aceasta este molecula care apare în cantitatea cea mai redusă atunci când se degradează sinigrina, dar în cazul Lepidium latifolium aşa cum apare el în componenţa Eqidetox, ne-am asigurat de faptul că, practic, toată sinigrina se transformă în CETP în interiorul sistemului digestiv. În plus, avem de-a face cu o moleculă volatilă şi, deci, manipularea ei într-un proces industrial, indiferent de natura acestuia, este una foarte complexă. S-a demonstrat, aşadar, că este imposibil de controlat.

a4-s2
 

EQIDETOX – PRODROG

Din acest motiv am creat PRODROGUL EQIDETOX, pentru a face astfel încât sinigrina să se transforme în CETP, în interiorul sistemului digestiv, iar nu în afara lui, unde se evaporă imediat. CETP pătrunde, astfel, direct în organism, iar acesta beneficiază de efectele de detoxifiere dovedite.

1-CIANO-2,-3 EPITIOPROPAN (CETP)

Cantitatea de produs rezultat în urma hidrolizei şi generat de mirosinază depinde, pe de o parte, de structura şi tipul de glucozinolat din plantă (sinigrină, glucorafanină, gluconastrutiină, glucotropeolină etc.) şi, pe de altă parte, de condiţiile de reacţie (pH, proteina epitiospecifica (ESP), ionii feroşi (Fe2+), tiocianatele care formează proteine (TFP), temperatura etc.) (Cartea ME, Velasco P et al, 2008; Kushad MM, Brown AF et al, 1999; Rosa EAS, 1997; Rosa EAS, Heaney RK el al, 1994).

SN CTP boletín ilus CETP
 

După cum putem observa în schemă, din sinigrina glucozinolată (substanţă inactivă), prin acţiunea enzimei mirosinază, se obţin doi compuşi activi, alil izotiocianat şi epitionitril. Tendinţa naturală a sinigrinei este să formeze alilul izioticianat, întrucât, pentru obţinerea lui, trebuie îndeplinite mai puţine condiţii (e necesar doar un pH neutru şi prezenţa mirosinazei). Ne preocupă, însă, capacitatea sporită de detoxifiere, acel CETP care necesită prezenţa mai multor elemente pentru a putea fi sintetizat (proteina epitiospecifica, fier (ion feros) şi un pH acid care se regăste în stomac). Ceea ce facem este să aducem aceste elemente în prezenţa sinigrinei glucozinolate pentru a declanşa reacţia în urma căreia se obţine CETP. Procedând astfel, nu obţinem decât CETP.

Laboratorul nostru încearcă de mai mulţi ani să obţină un extract din Lepidium latifolium deosebit de bogat în această moleculă şi standardizat, dar din cauza caracterului ei volatil este, practic, imposibil să-i garantăm prezenţa continuă în componenţa unui produs comercial pe întreaga durată a valabilităţii acestuia, indiferent cât de bine l-am proteja. Toţi aceşţi factori ne-au determinat să creăm, printr-o suită complexa de procese, produsul nostru, EQIDETOX – DETOXIFIANTUL PERFECT, PRODROGUL care să garanteze prezenţa, în organism, a cantităţii necesare de CETP, astfel încât acţiunea lui detoxifiantă să se menţină de-a lungul timpului. În cele din urmă, prin caracterul atât de nou şi original al produsului, conceptul nostru a putut fi patentat.

Molecula CETP (1-ciano-epitiopropano 2-3) prezent în EQIDETOX – DETOXIFIANTUL PERFECT, PRODROGUL, prin interacţiunea dintre sinigrină, mirosinază, proteină epitiospecifică, fier şi vitamina C, odată ajunsă în stomac, se transformă în CETP (1-ciano-2,-3-epitiopropan) şi, abia sub această formă, ea constituie molecula activă cu proprietate detoxifiantă.

Soluţia s-a dovedit a fi nu crearea unui produs bogat în CETP, ci a unui produs special, cu rol de Prodrog, bogat în sinigrină, precursorul glucozinolat al CETP, şi combinarea acestuia cu elementele necesare, astfel încât, în stomac, să aibă loc reacţia de degradare în urma căreia să se obţină CETP ca produs predominant. Astfel, obţinem trei avantaje ale Eqidetox:

1. Produsul rămâne perfect stabil pe toată perioada de valabilitate a acestuia

2. Nimic din produs nu se pierde printr-o potenţială evaporare

3. La ingerare nu prezintă gusturi sau mirosuri neplăcute, specifice moleculei CETP în stare iniţială

Pentru ca EQIDETOX – DETOXIFIANTUL PERFECT să aibă o mai mare biovalabilitate pentru organism, formula lui a fost concepută astfel încât compuşii necesari pentru obţinerea molecule CETP să fie sintetizaţi în stomac, din moment ce ştim faptul că degradarea nu are loc decât în mediu acid şi în prezenţa enzimei mirosinază şi a proteinei epitiospecifice, ambele prezente în mod natural în planta Lepidium latifolium din care le si extragem pentru a le combina cu sinigrina prezentă în extractul uscat de Lepidium latifolium. Mai mult, prezenţa ionilor feroşi şi a vitaminei C asigura si detrmina reacţia de degradare ce duce la obţinerea de CETP şi nu a altor compuşi. Se garantează astfel generarea si absorbtia in organism a acestor molecule cu efect detoxifiant.

schema 3 eqidetox
 

REZUMAT AL STUDIULUI/CERCETARII-CUM A APĂRUT EQIDETOX- CETP

Efectele benefice asupra sănătăţii ale Lepidium latifolium sunt cunoscute, deja, de mii de ani, planta fiind menţionată în scrierile medicului si farmacologului grec Dioscoride asupra proprietăţilor plantelor medicinale.

Compania noastra a inceput studiul amanuntit al acestei plante ca o consecinţă a experienţelor sus-menţionate, întreprinse de Departamentul nostru de Cercetare, Dezvoltare si Inovatie (R&D&I), într-o colaborare iniţială de trei ani cu Universitatea Santiago de Compostela şi, apoi, timp de şapte ani, cu Centrul Spaniol de Cercetare pentru Cancer (CIC), sub direcţia Consiliului Superior de Cercetare Ştiinţifică. Am desfăşurat experimente pentru sondarea activităţii beneficie a Lepidium latifolium în combaterea a diverse forme de cancer, iar rezultatele acestora ne-au încurajat să îi explorăm integral acţiunile. Astfel, ţinând cont, mai ales, de faptul că avem de-a face cu un crucifer, am ajuns la concluzia că potenţialul principal al plantei este, în mod necesar, actiunea ei detoxifiantă la nivel celular. Primele teste s-au desfăşurat în anul 2000, în laboratorul nostru de Cercetare, Dezvoltare si Inovatie (R&D&I). Am experimentat prin teste in vitro asupra unor culturi de celule canceroase maligne umane, tratate cu sucuri şi extrase proaspete din 97 de plante medicinale pe care literatura de specialitate le recomanda ca având potenţiale proprietăţi apoptotice. Astfel, am ajuns la concluzia că planta cu cea mai răspândită şi eficientă acţiune apoptotică, asupra a diferite tipuri de celule canceroase, este Lepidium latifolium, acţiunea ei depinzând, însă, de partea din structura plantei pe care o utilizăm.

Până la mometul respectiv, sulforafanul, cel mai studiat component din broccoli, reprezenta princpala moleculă cu proprietăţi de detoxiefere a celulei. Astfel, am găsit de cuviinţă că modalitatea cea mai eficientă de a testa acţiunea lui Lepidium latifolium ar fi prin compararea ei cu acţiunea sulforafanului. (Abdull Razis AF, De Nicola GR et al, 2011; Abdull Razis AF, Iori R et al, 2011; Higgins LG, Kelleher MO et al, 2009; Angeloni C et al, 2009; Choi S, Lew KL et al, 2007; Jo EH, Kim SH et al, 2007; Singh SV et al, 2005; Misiewicz I et al, 2004; Zhang Y and Callaway EC, 2002; Shapiro TA et al, 2001; Brooks JD et al, 2001; Gamet-Payrastre L et al, 2000; Fahey JW et al, 1997).

 

SULFORAFAN

 

1-CIANO-2,-3 EPITIOPROPAN (CETP)

 

Am desfăşurat, astfel, un studiu complex in vitro, utilizând culturi de celule. Am folosit o serie de celule hepatice (Hepa 1c1c7), care nu prezintă funcţia citocrom P-450 şi pe care le-am utilizat ca model de studiu pentru enzimele catalizatoare din Faza II.

Primele teste le-am efectuat asupra sucului proaspăt recoltat din planta Lepidium latifolium. Am testat separat sucul recoltat din frunze tinere, pe cel recoltat din frunze mature şi corole, pe cel obţinut din corole aproape uscate ce conţineau atât seminţe coapte, cât şi necoapte şi pe cel obţinut din rădăcină.

S-a descoperit faptul că, pentru realizarea detoxifierii celulare, sucul obţinut din frunzele tinere este mult mai activ decât cel obţinut din celelalte părţi ale plantei şi, începând cu momentul respectiv, toate testele ulterioare au fost efectuate doar asupra acestui suc.Sucurile extrase din celelalte părţi componente ale Lepidium latifolium au fost utilizate în alte direcţii de cercetare, dintre care o parte sunt finalizate, iar concluziile obţinute vor fi publicate în revistele ştiinţifice. Frunzele au fost supuse unui proces de extracţie, iar sucul proaspăt obţinut a fost distribuit în mai multe concentraţii, care variau de la 0,03 mg/ml la 8 mg/ml, în mediul de cultură a celulelor. Apoi, utilizând tehnica spectrofotometrică şi un test de reducţie tetrazolica asociat cu menadionă, am măsurat activitatea enzimei quinon-reductaza una dintre enzimele de Faza II prezenta in celule. În acelaşi timp, am comparat rezultatele cu cele ale efectului de inducţie generat de creşterea cantităţii de sulforafan pur. După cum se întâmplă în cazul sulforafanului, la care observăm o intensificare a activităţii enzimatice dependentă de doză, celulele tratate cu sucul de Lepidium latifolium prezintă o curbă similară de activare enzimatică, situată în dreptul concentraţiei de 2 mg/ml, punct unde este atinsă o rată a inducţiei activităţii enzimatice din Faza II egală cu 2,3 pentru quinon-reducaza .Conform valorilor obţinute prin compararea celulelor tratate cu sucul extras din plantă cu celulele de control s-a observat că, anume la administarea acestei doze, Lepidium latifolium determină o creştere de peste 200% a activităţii enzimatice, în vreme ce sulforapanul, la doza maximă ce poate fi administrată celulelor fără a deveni toxică pentru ele, nu sporeşte activitatea enzimatică decât cu 1,6.

 

În paralel cu analiza activităţii enzimelor, a mai fost efectuat un experiment pentru a determina nivelul toxicităţii celulare, experiment în care celulele au fost tratate într-un mod identic cu cele utilizate în analiza quinon-reductazei. Apoi, uzând de tehnica intitulată XTT, a fost verificat gradul de viabilitate a celulelor. Rezultatele obţinute au indicat faptul că Lepidium latifolium nu a afectat viabilitatea celulelor în niciuna dintre concentraţiile aplicate. Aceleaşi rezultate au fost obţinute şi în urma tratării cu sulforafan, deşi scăderea inducţiei enzimatice la administrarea unei doze mai ridicate poate indica într-o oarecare măsură, toxicitatea sulforafanului.

SN CTP boletín ilus Sulforafan SN CTP boletín ilus CETP SN CTP boletín ilus p16 SN CTP boletín ilus p17
 

EQIDETOX COMPOZITIE- INGREDIENTE

Ingredientele EQIDETOX sunt următoarele: extract liofilizat din frunze tinere de Lepidium latifolium, mirosinaza stabilizată şi proteina epitiospecifică din Lepidium latifolium, vitamina C, suflat de fier pentahidratat, celuloză microcristalină (agent de compresie), sodiu croscarmeloză (dezintegrant), stearat de magneziu (lubrifiant), ceară carnauba (agent de coagulare)

După cum se poate observa, nu afectăm integritatea plantei, întrucât, prin administarea extractului uscat liofilizat din frunzele tinere de Lepidium latifolium, organismul beneficiază de efectele rezultate din sinergia tuturor compuşilor din Lepidium. EQIDETOX potențează acţiunea anumitor ingrediente active (mirosinaza şi proteina epitiospecifică), iar celelalte componente pe care le adăugăm (vitamina C şi fierul) au rolul de a active si induce sinteza Prodrogului CETP în organism şi de a îi spori eficienţa. pH-ul stomacului este acid atunci când nu am mâncat încă, drept pentru care recomandăm administrarea tabletei cu câteva minute înainte de masă, cu un pahar cu apă, pentru a facilita procesul de dezintegrare.

Compoziţia unei tablete de 1000 mg:

 • Sinigrină – 30 mg
 • Mirosinază – 5 UI
 • Proteină epitiospecifica – 200 μg
 • Ion Fe2 – 7 mg
 • Vitamina C – 40 mg
 

CARACTERISTICILE EQIDETOX

În ziua de astăzi suntem expuşi la numeroase substanţe toxice care se regăsesc în mediul înconjurător şi care pot pătrunde în organismul nostru pe trei căi: prin plămâni (aerul pe care îl respirăm), prin tractul digestiv (mâncarea şi lichidele pe care le ingerăm, sau particulele de praf din aerul pe care îl înghiţim) şi prin piele (luând contact cu substanţe periculoase, solubile în apa cu care ne spălăm). La acestea se adaugă şi varietatea de toxine endogene, derivate din propriul nostru metabolism.

Pentru că asigurarea activităţii normale a tuturor organelor şi ţesuturilor este atât de importantă, EQIDETOX oferă o modalitate uşoară şi convenabilă pentru a sprijini şi a stimula capacitatea organismului de a se detoxifia, transformând şi eliminând substanţele dăunătoare, atât pe cele de origine exogenă, cât şi pe cele de origine endogenă. Pe cale de consecinţă, se asigură menţinerea într-o stare optimă de puritate a terenului biologic, precum şi regenerarea celulară. EQIDETOX – DETOXIFIANTUL PERFECT ajută, de asemenea, la purificarea organismului prin facilitarea excreţiei (eliminarea toxinelor prin căile renale) şi contribuie la refacerea sănătăţii.

EQIDETOX are nu doar capacitatea de a stimula „abilitatea de purificare/detoxifiere a celulelor” ci poate, de asemenea, să îmbunătăţească metabolismul şi să asigure, astfel, activitatea şi funcţionarea optimă a celulei. Sprijinul pe care Eqidetox îl conferă funcţiilor celulare determină o ameliorare de ordin fiziologic a ţesuturilor, care, are drept consecinţe reducerea simptomelor indezirabile şi restabilirea nivelului optim de energie, acestea sporind, calitatea vieţii. În mod similar, EQIDETOX stimulează activitatea renală, fortificând capacitatea de eliminare a sistemului excretor.

Prin administrarea EQIDETOX, se previn posibilele consecinţe neplăcute ale deteriorării pielii şi menținerea într-o stare optimă. EQIDETOX protejează pielea stimulând capacitatea de detoxifiere a celulelor epidermei, pe cale naturală. Acest proces favorizează eliminarea toxinelor şi evitarea acumulării lor, întârziind semnificativ îmbătrânirea şi demonstrând, astfel, în plan concret, validitatea expresiei „frumuseţea vine din interior”, din moment ce pielea reflectă, la exterior, starea mediului intern al organsimului.

Utilizând EQIDETOX, stimulăm capacitatea organsimului de a-şi menţine la un nivel înalt starea de sănătate şi de a se bucura de ea.

EQIDETOX constituie, de asemenea, un instrument ce facilitează eliminarea toxinelor acumulate şi activarea stării de bine, luptând extrem de eficient împotriva tulburărilor cronice şi degenerative şi menţinând curat terenul biologic pentru a ne ajuta să ne recăpătăm sănătatea.

EQIDETOX are nu doar capacitatea de a stimula „abilitatea de purificare/detoxifiere a celulelor” ci poate, să îmbunătăţească metabolismul şi să asigure activitatea şi funcţionarea optimă a celulei. Sprijinul pe care EQIDETOX îl conferă funcţiilor celulare determină o ameliorare de ordin fiziologic a ţesuturilor, care, la rândul ei, are drept consecinţe reducerea simptomelor indezirabile şi restabilirea nivelului optim de energie, acestea sporind calitatea vieţii. În mod similar, EQIDETOX stimulează activitatea renală, fortificând capacitatea de eliminare a sistemului excretor.

 

CÂND ESTE RECOMANDAT EQIDETOX

 • Pentru a ajuta organismul să se apere de acţiunea substanţelor dăunătoare de natură exogenă sau endogenă, care pot duce la apariţia afecţiunilor degenerative. EQIDETOX facilitează imunitatea stimulând eliminarea moleculelor toxice.
 • Este recomandat fumătorilor, întrucât neutralizează parţial nitrozaminele (compuşii carcinogeni) prezente în fumul de ţigară
 • În cure de detoxifiere EQIDETOX, DETOXIFIANTUL CELULAR PERFECT facilitează mecanismele de „curăţare/detoxifiere” a celulelor prin capacitatea sa de a stimula anumite enzime de Faza II şi de a le înlesni acţiunea de eliminare a numeroase substanţe dăunătoare provenite din exterior. EQIDETOX previne suprasolicitarea organelor responsabile de metabolizarea şi eliminarea substanţelor sus-menţionate.
 • Este recomandat persoanelor care consumă în exces alcool, zahăr rafinat, produse de patiserie, grăsimi vegetale hidrogentate, grăsimi saturate, mâncare procesată la care sunt adăugaţi aditivi alimentari (conservanţi, coloranţi, agenţi de îngroşare, îndulcitori, arome etc.), mezeluri, conserve, toate tipurile de pastile, de medicamente etc.
 • Este recomandat persoanelor care lucrează în mediu toxic sau sunt expuse la substanţe toxice precum pesticidele, insecticidele, metalele grele (plumb, mercur, cadmiu, aluminiu, arsenic etc.), amalgame dentare etc.
 • În cazul în persoanelor care locuiesc în medii unde aerul este foarte poluat, cum ar fi oraşele mari. Poluanţii din mediu reprezintă una din principalele cauze ale stresului oxidative/multiplelor reactii oxidative la care este supus organismul. Poluanţii constituie agenţii favorizanți ai apariţiei radicalilor liberi. Dacă pragul de toleranţă toxemică al organismului este depăşit, sau dacă există o deficienţă la nivelul sistemului imunitar, sunt afectate celulele şi, deci, ţesuturile care apără organismul de procesele patologice declanşate de diverse categorii de patogeni din mediu.
 • Pentru persoanele care lucrează cu solvenţi organici, în curăţătorii, în tâmplărie, pictorii, tipografii etc
 • Pentru persoanele care consumă în exces mâncare prăjită sau arsă (carne la grătar), mezeluri, conserve etc.
 • Ca supliment alimentar pentru persoanele care nu consumă suficiente plante crucifere şi vor să-şi îmbunătăţească starea de sănătate.
 • În sezonul rece, toamna şi iarna, fiind recomandat pentru proprietatea sa de a purifica terenul biologic şi de a împiedica agenții patogeni să pătrundă în organism, protejănd împotriva răcelii, gripei etc.
 • Dupa tratament indelungat cu medicamente (antineoplazice, interferon, orice alta medicatie hepatotoxică)
 • Este recomandat persoanelor care suferă de alergii. Ficatul reprezintă elementul central în lupta împotriva patologiilor de tip alergic. Atunci când suferim de alergii, dacă organismul ia contact cu alergenul, ţesuturile se inflamează pentru că celulele produc mai multă histamină. Ficatul este principalul organ responsabil de metabolizarea histaminei. De aceea este important să facilităm procesul de eliminare a acestei substanţei.
 • În caz de îmbătrânire prematură. Acumularea de toxine poate conduce la proasta funcţionare a organelor fapt ce se relectă în special în aspectul pielii, aceasta devenind flască, apar celulita, ridurile, calviţia etc. Prin stimularea detoxifierii celulare a ficatului înainte de a interveni prin proceduri estetice, se obțin rezultate mult mai eficiente.
 • Pentru persoanele în vârstă, deoarece capacitatea organismului îmbătrânit de a metaboliza şi elimina substanţele chimice şi toxinele este mult mai scăzută.
 • Pentru persoanele foarte tinere, a căror capacitate de a metaboliza anumite substanţe chimice nu este suficient de dezvoltată.
 • Pentru persoanele cu polimorfism genetic, condiţie ce modifică modul în care organismul absoarbe şi reacţionează la posibilele substanţe toxice cu care corpul intră în contact.
 • Pentru sportivi se recomandă administrarea zilnică a EQIDETOX (1 tabletă pe zi) din două motive foarte importante:

                     − În timpul activităţii fizice, activitatea metabolică sporeşte semnificativ, fapt ce generează apariţia a multe reziduuri şi toxine care, atunci când se acumulează în celule, pot duce la scăderea performanţei, epuizare musculară, creşterea riscului de rănire şi creşterea nivelului de oboseală după antrenament.

                     − Datorită consumului mare de oxigen, mai cu seamă în urma antrenamentelor intense (un sportiv consumă de la 12 până la 20 de ori mai mult oxigen decât o persoană sedentară). Pe cale de consecinţă, se produc în exces radicali liberi (stresul oxidativ) care dăunează, ulterior, celulelor şi ţesutului muscular. Nivelul ridicat de radicali liberi duce la o recuperare mai lentă în urma efortului fizic.

EQIDETOX acţionează asupra principiilor de bază ale menţinerii stării de sanatate, stimulând enzimele din Faza II a Biotransformării şi facilitând elminarea toxinelor din organism prin diferiţi emunctori (pielea, plămânul, rinichiul, ficatul etc.) şi prevenind acumularea toxinelor în ţesuturi. Promovează/sustine , de asemenea, funcţionarea optimă a diferitelor organe, reduce riscul de rănire şi sporeşte performanţa fizică şi recuperarea după boală.

 

EQIDETOX-DETOXIFIANTUL PERFECT poate fi folosit de către orice persoană care:

 •  doreşte să-şi păstreze şi să-şi îmbunătăţească starea de sănătate, întrucât ajută celulele să-şi îndeplinească funcţiile în condiţii optime.
 •  este expusă la pericolele dintr-un mediu toxic unde lucrează sau locuieşte, sau care întreţine obiceiuri dăunătoare sănătaţii, precum fumatul, consmul de alcool, o nutriţie neadecvată; EQIDETOX-ul stimulează metabolismul şi asigură eliminarea toxinelor din organism
 

MOD DE ADMINISTRARE

Tratament de intretinere: se recomandă administrarea unei tablete pe zi, cu 5-10 minute înainte de masă, împreună cu un pahar cu apă

Cura de detoxifiere

Saptamana 1: 1 comprimat pe zi

Saptamana 2 si 3: 2 comprimate pe zi cu 5 - 10 minute inainte de masă

Saptamana 4-7: 1 comprimat pe zi

Cura se poate repeta la 6 luni.

Se recomandă o detoxifiere lentă pentru a evita supraîncărcarea organelor emunctoare şi apariţia discomfortului.

În timpul procesului de detoxifiere, fecalele pot fi mai închise la culoare din cauza substanţelor dăunătoare care sunt eliminate prin ele.

 

NU SE RECOMANDĂ ADMINISTRAREA DE EQIDETOX ÎN URMĂTOARELE CAZURI

 •  Sensibilitate la oricare din ingredientele sale
 •  Dacă sunteţi alergic la muştar şi la derivatele lui, sau la plante crucifere în general
 •  În sarcină şi alăptare. EQIDETOX nu trebuie administrat în sarcină şi alăptare din cauza deficitului momentan de informaţii privind acţiunea lui asupra organismului în aceste stări.
 •  Hipotiroidism, întrucât isotiocianaţii, în doze mari, pot reduce cantitatea de iod necesară funcţionării tiroidei. În plus, hormonii tiroidieni sunt metabolizaţi prin glucuronidare (reacţie stimulată de Lepidium latifolium). Nu există, însă, nici un motiv pentru care ingerarea de isotiocianaţi s-ar solda cu efecte negative asupra glandei tiroide la persoanele sănătoase, care nu prezintă tulburări la acest nivel şi, cu atât mai puţin, atunci când este consumat suficient iod.

PRECAUTII

Nu există precauţii pentru dozele recomandate

Consumul de Lepidium latifolium poate intensfica activitatea anumitor enzime implicate în metabolizarea anumitor medicamente

Isotiocianaţii (compuşi sulfurici), în doze mari, pot provoca iritare gastrică, dar niciodată în dozele recomandate de noi.

Enzima quinon-reductază poate fi inhibată de consumul de capsaicină şi cafeină. Astfel, în administrarea Eqidetox nu este recomandat consumul de alimente care conţin aceste substanţe, precum ardeii iuţi şi alte alimente picante, cafeaua etc.

PREZENTARE

Cutie cu 36 de tablete de câte 1g.

 

BIBLIOGRAFIE

 • Abdull Razis AF, De Nicola GR, liagnotta E, Iori R, Ioannides C. 4-Methylsulfanyl-3-butenyl isothiocyanate derived from glucoraphasatin is a potent inducer of rat hepatic phase II enzymes and a potential chemopreventive agent. Arch Toxicol. 2012 Feb;86(2):183-94. Epub 2011 Sep 30.
 • Abdull Razis AF, Iori R, Ioannides C. The natural chemopreventive phytochemical R-sulforaphane is a far more potent inducer of the carcinogen-detoxifying enzyme systems in rat liver and lung than the S-isomer. Int J Cancer. 2011 Jun 15;128(12):2775-82. doi: 10.1002/ijc.25620. Epub 2010 Nov 9.
 • Angeloni C, Leoncini E, Malaguti M, Angelini S, Hrelia P, Hrelia S. Modulation of phase II enzymes by sulforaphane: implications for its cardioprotective potential. J Agric Food Chem. 2009 Jun 24;57(12):5615-22.
 • Bones AM, Rossiter JT. The enzymic and chemically induced decomposition of glucosinolates. Phytochemistry. 2006 Jun;67(11):1053-67. Epub 2006 Apr 19.
 • Brooks JD, Paton VG, Vidanes G. Potent induction of phase 2 enzymes in human prostate cells by sulforaphane. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2001 Sep;10(9):949-54.
 • Cartea ME, Velasco P, Obregon S, Padilla G, de Haro A. Seasonal variation in glucosinolate content in Brassica oleracea crops grown in northwestern Spain. Phytochemistry. 2008 Jan;69(2):403-10. Epub 2007 Sep 21.
 • Choi S, Lew KL, Xiao H, Herman-Antosiewicz A, Xiao D, Brown CK, Singh SV. D,L-Sulforaphane-induced cell death in human prostate cancer cells is regulated by inhibitor of apoptosis family proteins and Apaf-1. Carcinogenesis. 2007 Jan;28(1):151-62. Epub 2006 Aug 18.
 • Fahey JW, Wehage SL, Holtzclaw WD, Kensler TW, Egner PA, Shapiro TA, Talalay P. Protection of humans by plant glucosinolates: efficiency of conversion of glucosinolates to isothiocyanates by the gastrointestinal microflora. Cancer Prev Res (Phila). 2012 Apr;5(4):603-11. Epub 2012 Feb 7.
 • Fahey JW, Zhang Y, Talalay P. Broccoli sprouts: an exceptionally rich source of inducers of enzymes that protect against chemical carcinogens. Proc Natl Acad Sci U S A. 1997 Sep 16;94(19):10367-72.
 • Gamet-Payrastre L, Li P, Lumeau S, Cassar G, Dupont MA, Chevolleau S, Gasc N, Tulliez J, Terce F. Sulforaphane, a naturally occurring isothiocyanate, induces cell cycle arrest and apoptosis in HT29 human colon cancer cells. Cancer Res. 2000 Mar 1;60(5):1426-33.
 • Getahun SM, Chung FL. Conversion of glucosinolates to isothiocyanates in humans after ingestion of cooked watercress. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 1999 May;8(5):447-51.
 • Higgins LG, Kelleher MO, Eggleston IM, Itoh K, Yamamoto M, Hayes JD. Transcription factor Nrf2 mediates an adaptive response to sulforaphane that protects fibroblasts in vitro against the cytotoxic effects of electrophiles, peroxides and redox-cycling agents. Toxicol Appl Pharmacol. 2009 Jun 15;237(3):267-80. Epub 2009 Mar 20.
 • Holst B, Williamson G. A critical review of the bioavailability of glucosinolates and related compounds. Nat Prod Rep. 2004 Jun;21(3):425-47. Epub 2004 May 12.
 • Jo EH, Kim SH, Ahn NS, Park JS, Hwang JW, Lee YS, Kang KS. Efficacy of sulforaphane is mediated by p38 MAP kinase and caspase-7 activations in ER-positive and COX-2-expressed human breast cancer cells. Eur J Cancer Prev. 2007 Dec;16(6):505-10.
 • Kushad MM, Brown AF, Kurilich AC, Juvik JA, Klein BP, Wallig MA, Jeffery EH. Variation of glucosinolates in vegetable crops of Brassica oleracea. J Agric Food Chem. 1999 Apr;47(4):1541-8.
 • Krul C, Humblot C, Philippe C, Vermeulen M, van Nuenen M, Havenaar R, Rabot S. Metabolism of sinigrin (2-propenyl glucosinolate) by the human colonic microflora in a dynamic in vitro large-intestinal model. Carcinogenesis. 2002 Jun;23(6):1009-16.
 • Martinez Caballero S, Carricajo Fernandez C, Perez-Fernandez R. Effect of an integral suspension of Lepidium latifolium on prostate hyperplasia in rats. Fitoterapia. 2004 Mar; 75(2):187-91.
 • Misiewicz I, Skupińska K, Kowalska E, Lubiński J, Kasprzycka-Guttman T. Sulforaphane-mediated induction of a phase 2 detoxifying enzyme NAD(P)H: quinone reductase and apoptosis in human lymphoblastoid cells. Acta Biochim Pol. 2004;51(3):711-21.
 • Navarro E, Alonso J, Rodriguez R, Trujillo J, Boada J. Diuretic action of an aqueous extract of Lepidium latifolium L. J Ethnopharmacol. 1994 Jan;41(1-2):65-9.
 • Prakash D, Gupta C. Glucosinolates: the phytochemicals of nutraceutical importance. J Complement Integr Med. 2012 Jul 2;9(1). pii: /j/jcim.2012.9.issue-1/1553-3840.1611/1553-3840.1611.xml. doi:10.1515/1553-3840.1611.
 • Rosa EAS. Daily variation in glucosinolate concentrations in the leaves and roots of cabbage seedlings in two constant temperature regimes. J. Sci. Food Agric. Volume 73: 364-368, 1997.
 • Rosa EAS, Heaney RK, Rego FC, Fenwick GR. The variation of glucosinolate concentration during a single day in young plants of Brassica oleracea var. acephala and capitata. J. Sci. Food Agric., 66: 457-463. 1994.
 • Rouzaud G, Young SA, Duncan AJ. Hydrolysis of glucosinolates to isothiocyanates after ingestion of raw or microwaved cabbage by human volunteers. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2004;13(1):125-31.
 • Shapiro TA, , Fahey JW, Wade KL, Stephenson KK, Talalay P. Chemoprotective glucosinolates and isothiocyanates of broccoli sprouts: metabolism and excretion in humans. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2001 May;10(5):501-8.
 • Shapiro TA, Fahey JW, WADE KL, Stephenson KK, Talalay P. Human metabolism and excretion of cancer chemoprotective glucosinolates and isothiocyanates of cruciferous vegetables. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 1998 Dec;7(12):1091-100.
 • Singh SV, Srivastava SK, Choi S, Lew KL, Antosiewicz J, Xiao D, Zeng Y, Watkins SC, Johnson CS, Trump DL, Lee YJ, Xiao H, Herman-Antosiewicz A. Sulforaphane-induced cell death in human prostate cancer cells is initiated by reactive oxygen species. J Biol Chem. 2005 May 20;280(20):19911-24. Epub 2005 Mar11
 • Zhang Y, Callaway EC. High cellular accumulation of sulphoraphane, a dietary anticarcinogen, is followed by rapid transporter-mediated export as a glutathione conjugate. Biochem J. 2002 May 15;364(Pt 1):301-7.
 • Zhou C, Tokuhisa JG, Bevan DR, Esen A. Properties of β-thioglucoside hydrolases (TGG1 and TGG2) from leaves of Arabidopsis thaliana. Plant Sci. 2012 Aug;191-192:82-92. Epub 2012 Feb 16.
 
Află mai multe despre ingrediente
și substanțele active